EGER SZAKKÉPZŐ KÖZPONT

Üdvözli Önt az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ!
Honlapunk áttekintést ad az Egri TISZK Nonprofit Kft. tevékenységéről. Weblapunk lehetőséget biztosít az elérhetőségeinken keresztül arra is, hogy kérdéseire, észrevételeire korrekt választ kapjon munkatársainktól.
BemutatkozásKapcsolatfelvétel

Tisztelt Látogató!


Felnőttképző bejelentéshez kötött nyilvántartási száma: B/2020/004128
Felnőttképző engedélyhez kötött nyilvántartási száma: E/2020/000249
Foglalkoztatás elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet nyilvánt.-i száma: FSZOF/47487-2/2021-ITM

 Köszöntöm Önt az Egri TISZK Nonprofit Kft. honlapján!

Engedje meg, hogy néhány szóban tájékoztassam Önt az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására irányult, megvalósított HEFOP-projektek keretében létrejött Egri TISZK munkájáról, szakképzésben betöltött szerepéről, tevékenységéről, eredményeiről, az általa kínált szolgáltatásokról, lehetőségekről.

Az alapítók a társaságot a HEFOP-3.2.2 és 4.1.1 számú „Térségi integrált szakképző központok infrastruktúrájának fejlesztése – Eger” c. projektek megvalósítására, és a projekt végrehajtásának eredményeként létrejövő képzőhely működtetésére hozták létre. A társaság fő tevékenységi köre az alapítás óta 8532’08 Szakmai középfokú oktatás.

A munkaerő-piaci igények változásait figyelembe véve Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és akkori konzorciumi partnerei, a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány, valamint a projekt résztvevői számára elsődleges fontosságú volt, hogy együttműködésük elmélyítésével és tevékenységük összehangolásával gyakorlatorientált, modulrendszerű képzési rendszert alakítsanak ki, illetve komplex szolgáltatásokat nyújtsanak tanulóiknak pedagógiai fejlesztés, pályaorientáció és a pályaválasztási tanácsadás  területén. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009-ben kinyilvánította, hogy az Egri TISZK legyen a város felnőttképző intézménye, mely a partneriskolákkal történő együttműködés révén a felnőttképzési paletta meghatározó szereplőjévé vált. A kft-t az alapítók 2005. június 1. napjával hozták létre. A társaság  rövidített cégneve: Egri TISZK Nonprofit Kft. A legutóbbi, 2022. december 19.-én aláírt üzletrész átruházási szerződést következtében a kft egyszemélyes tulajdonúvá vált.  A társaság jelenlegi tulajdonosa az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (1/1 tulajdoni hányad, székhely: 3300 Eger, Zalár u. 1.-3.), a 2023.04.12.-i cégbírósági végzéssel egyezően.

 

A 2013. szeptember 1.-től hatályos felnőttképzési törvény (Fktv) rendelkezésinek megfelelően 2014. február 6.-án az Egri TISZK Nonprofit Kft határozatlan időre (visszavonásig) megszerezte a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyt, melynek száma: E-000115/2014. Tekintettel arra, hogy ezen engedély szerinti képzéseink kifutottak, ezért kérelmünkre a Pest Megyei Kormányhivatalnál a 2022. június 10.-én ezen „régi” engedélyünk visszavonásra került.

 

A 2019. december végi szakképzési és felnőttképzési törvény módosításai 2021-től alapjaiban változtatják meg a felnőttképzés jelenlegi rendszerét, ennek megfelelően társaságunk is megtette a szükséges lépéseket, felkészült a változásokra és a benyújtott dokumentumok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 2020. október 7.-én megadta a felnőttképzési tevékenység új jogszabályok szerinti folytatásához az „új” engedélyt, melynek nyílvántartási száma: E/2020/000249.


Képzési kínálatunkat eddigi működésünk során igyekeztünk fejleszteni. 
  A korábbi (CNC forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő, ipari gépész, stb) szakmai képzések az utóbbi 3-4 évben háttérbe szorultak. Képzéseink, tevékenységünk súlypontja a munkaerő-piaci képzések, és egyéb más pályázati, illetve kompetenciafejlesztő, illetve informatikai képzések  irányába tolódott el, illetve a képzési lehetőségek szűkülésével egyidejűleg a korábbi évektől eltérően egyre hangsúlyosabbá vált a – Heves Megyei Szakképzési Centrummal közösen használt -Központi Képzőhely ingatlan szabad kapacitásainak, (irodáinak, kabinetjeinek) hasznosítására vonatkozó tevékenység, az ebből realaizálható bevétel növelése céljából.

 

Részvétel pályázatok lebonyolításában, főbb tevékenységeink

 

Az Egri TISZK Nonprofit Kft tevékenyen részt vett a Terület- és Településfejlesztési  Operatív Program (TOP) előkészítésében és szakmai megvalósításában az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma Konzorcium tagjaként (TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében). A projekt támogatás összege: 925 000 000 Ft volt, időtartama: 60 hónap (2021. 09.30.-ig). Eger MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett a projekt szakmai megvalósításban a Heves Megyei Kormányhivatal és az Egri Városfejlesztési Kft. mellett mindvégig részt vett az Egri TISZK Nonprofit Kft is. 

 

Ugyancsak részt vett a társaság az „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” című pályázati program megvalósításában. A társaság az „EFOP-1.2.9-17-2017-00042 azonosítószámú projekt pályázat nyerteseként a 21 hónapon át tartó, 2020. évvégéig szóló szerződés alapján a 17.820 eFt összegű projektben összese 25 munkaerő-piaci, illetve informatikai képzést valósított meg, valamivel több, mint 500 fő résztvevő bevonásával.

 

Honlapunk áttekintést ad az Egri TISZK Nonprofit Kft. korábbi években folytatott, és jelenlegi tevékenységéről. Weblapunk lehetőséget biztosít az elérhetőségeinken keresztül arra is, hogy kérdéseire, észrevételeire korrekt választ kapjon munkatársainktól.

 

A fentiek alapján készséggel állunk az Önök rendelkezésére, akár a honlapunkon említett, akár más, speciális képzési és szolgáltatási igények esetén is! Örömmel vállalkozunk továbbá bármilyen speciális igény szerinti vállalati külső-belső képzés lebonyolítására, megszervezésére is.

 

Bízunk abban, hogy a közeljövőben Önt is együttműködő partnereink között üdvözölhetjük!

Eger, 2023. április 19. 

                                                          Üdvözlettel:

                                                                                                                  Takács Zoltán
                                                                                                               ügyvezető igazgató