Minőségpolitikánk

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. felső vezetése 2009-ben elkötelezte magát, a társaság minőséget befolyásoló tevékenységeit átfogó, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és fenntartása, valamint a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett. 

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. felső vezetése 2009-ben elkötelezte magát, a társaság minőséget befolyásoló tevékenységeit átfogó, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és fenntartása, valamint a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett.

Rögzítésre került, hogy a társaság, az Egri TISZK Nonprofit Kft. célja a szakképzés hatékonyságának növelése, a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosítása, a csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a kabinetekben, valamint a szakképzésben résztvevő csoportok, személyek naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése. A munkanélküliség megelőzése érdekében a cél a képzésben résztvevők szakképzettségének javítása, naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése a szakképző központ létrehozása és működtetése révén.

A vizsgaszervezési lehetőség megszerzésével és működtetésével pedig a társaság hozzá kíván járulni a térségelvárt színvonalú szakmai vizsgáztatásához, a szakmák piacképes színvonalú megszerzési lehetőségeinek bővítéséhez.

A minőségpolitikában megfogalmazott céloknak megfelelően a társaság a tevékenységét – a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban megfogalmazott minőségi követelményeknek való megfelelés mellett – a vevői és felhasználói követelményeket teljesítve, megbízható és jó minőségű szolgáltatás nyújtva, a vevők elvárásainak megfelelően, továbbra is az eddigiekben megszokottszínvonalon végzi.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében az Egri TISZK Nonprofit Kft. a vevői követelményeknek megfelelő MSZ EN ISO 9001:2009 számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszert dolgozott ki, vezetett be és működtetett 2017. december 16.-ig,mely rendszer folyamatos fejlesztéséről évről-évre gondoskodott.

Megrendelőink számára eddig is biztosítottuk és továbbra is biztosítani kívánjuk, hogy a minőségirányítási rendszer dokumentumaiba betekintsenek és meggyőződjenek a gyakorlati alkalmazás eredményességéről.

Mint a honlap első oldalán már említésre került, a 2013. szeptember 1.-től hatályos új felnőttképzési törvény (Fktv) rendelkezési szerint társaságunk 2014.  január elején engedély iránti kérelmet nyújtott be az NMH-hoz, mely a felnőttképzési tevékenység további folytatásának, illetve új OKJ képzés indításának is feltétele. Ezen kérelemben nyilatkozni kellett arról is, hogy rendelkezünk megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel. Látva azt, hogy időközben az új felnőttképzési engedély/akkreditáció az engedéllyel működő felnőttképzőcégektől, társaságoktól a jogszabályban foglaltak szerinta fentiektől eltérő, a felnőttképzés számára jobban megfelelő minőségbiztosítási rendszer meglétét igényli, ezért további eredményes működésünk érdekében új minőségirányítási rendszer bevezetésére tettünk lépéseket.
Az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer helyett megvásároltuk és bevezettük az EDC:PRO felnőttképzési minőségbiztosítási rendszert. Az EDUCERT Kft részéről megtörtént a rendszer bevezetése és tanúsítása, mely alapján társaságunk ezen minőségbiztosítási rendszert használja a továbbiakban.

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. Minőségpolitikai nyilatkozatát ide kattintva tekintheti meg:

Minőségpolitikai Nyilatkozat

Eger, 2017. december 15.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató