Döntés született az Egri TISZK beolvadásáról

A társaság fő tulajdonosa, az EVAT Zrt. Igazgatósága 2022. augusztusában a 245/2022 (VI.30) KGY határozat alapján, arra tett javaslatot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése részére, hogy az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.12.31-i határidővel, az Egri Városfejlesztési Kft-be jogutódlással olvadjon be. Az Igazgatóság javasolta továbbá a városnak, mint a társaság közvetett tulajdonosának, hogy a beolvadást megelőzően, az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány 100 eFt névértékű, 1/31 tulajdoni hányadnak megfelelő üzletrészének megvásárlását az EVAT Zrt részére rendelje el. Az üzletrész megvásárlására  vonatkozó adásvételi szerződés aláírása megtörtént 2022. december végén, így a dokumentumoknak a cégbírósághoz történő benyújtása, és a cégbírósági bejegyzést követően 2023. április 12. napjával  az Egri TISZK Nonprofit Kft 100%-ban közvetlenül az EVAT Zrt, közvetve Eger MJV Önkormányzata tulajdonába került. Ezzel elhárult az akadály a társaság beolvadása elől.

Fentiek alapján így 2022. december 31. napján kezdetét vette az a folyamat, melynek végén a társaság jogutódlással beolvadhat az Egri Városfejlesztési Kft szervezetébe. Azonban a folyamat lezárulásáig, várhatóan 2023. június 30.-ig, jelenlegi információk szerint ennél néhány hónappal tovább a társaság működőképességet fenn kell tartani. Ez az időtartam eddig félévre volt becsülhető, de ha a folyamat a cégbíróságnál akár csak egy-két hónappal később zárulna le, akkor addig szükséges a társaság önálló működtetése. Mint a már elfogadott üzleti tervünkben is szerepelt, ez esetben a hiányzó hónapokra vagy pótlólagos forrásra, vagy az üzleti terv módosításában, átdolgozásban felvázolt válságintézkedésekre és szervezeti változtatásokra lesz szükség.