Felnőttképzés

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. felnőttképzési portfóliójának kiszélesítésével célunk többek között az első iskolai végzettség és/vagy szakképzettség biztosítása. Fontos célunk ennek megfelelően a folyamatos szakmai képzés, a munkavállaló felnőtt „piacképes” szakmai tudása és/vagy szakképzettsége megszerzésének biztosítása.

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. felnőttképzési portfóliójának kiszélesítésével célunk többek között az első iskolai végzettség és/vagy szakképzettség biztosítása. Fontos célunk ennek megfelelően a folyamatos szakmai képzés, a munkavállaló felnőtt „piacképes” szakmai tudása és/vagy szakképzettsége megszerzésének biztosítása.

A 2013. szeptember 1.-től hatályos felnőttképzési törvény (Fktv) rendelkezésinek megfelelően 2014. február 6.-án az Egri TISZK Nonprofit Kft határozatlan időre (visszavonásig) megszerezte a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyt, melynek száma: E-000115/2014.

A működéshez szükséges engedélykérelemhez annak idején, 2014-ben 3 új OKJ-s, felnőttképzési szakértő által ellenjegyzett képzési programot csatolt a társaság (virágkötő, bevontelektródás kézi ívhegesztő, ápolási asszisztens). Ezen képzési programokat 2015-ben újabb 4 OKJ képzési programmal egészítette ki a kft, melyek az alábbiak: villanyszerelő, szakács, raktáros, pincér. Összesen így 7 képzésre rendelkezett engedélyezett OKJ-szerint képzési programmal a társaság. Az évek során 14-15 OKJ-s képzés megszervezését nyerte el a társaság, melyet eredményesen be is fejezett.

Tekintettel arra, hogy ezen engedély szerinti képzéseink kifutottak, ezért kérelmünkre a Pest Megyei Kormányhivatalnál a 2022. június 10.-én ezen „régi” engedélyünk visszavonásra került.

A 2019. december végi szakképzési és felnőttképzési törvény módosításai 2021-től alapjaiban változtatják meg a felnőttképzés jelenlegi rendszerét, ennek megfelelően társaságunk is megtette a szükséges lépéseket, felkészült a változásokra és a benyújtott dokumentumok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 2020. október 7.-én megadta a felnőttképzési tevékenység új jogszabályok szerinti folytatásához az „új” engedélyt, melynek nyílvántartási száma: E/2020/000249. A Határozat ide kattintva tekinthető meg.

Határozat felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó engedély megadásáról

Ezzel egyidőben kérelmünkre a hatóság B/2020/004128 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába az Egri TISZK Nonprofit Kft-t felvette, melyről szóló határozat itt tekinthető meg:

Határozat felnőttképzőként nyílvántartásba vételről

Képzési kínálatunkat igyekszünk fejleszteni.   A korábbi (CNC forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő, ipari gépész, stb) szakmai képzések az utóbbi 3 évben háttérbe szorultak. Képzéseink, tevékenységünk súlypontja a munkaerő-piaci képzések, és egyéb más pályázati, illetve kompetenciafejlesztő, illetve informatikai képzések irányába tolódott el.

A tendencia látható volt, a szakmai képzések láthatóan visszaszorultak, és helyükbe a pályázati úton elnyerhető projektek megvalósítása, munkaerő-piaci képzések, egyéni tanácsadások  léptek. A GINOP-5.2.1 projektben 2016-tól 2017. évvégéig egy 21 hónapos munkaerő-piaci mentori szolgáltatás és tanácsadás biztosítására irányuló munkát nyertünk el, 6 fő mentor és 4 fő tanácsadó foglalkoztatásával Heves megye 6 városában. 2017. július 1.-én elindult egy 18 hónapos egyéni (munka-, pálya- és álláskeresési) tanácsadások, valamint pszichológiai tanácsadások biztosítására vonatkozó pályázat megvalósítása is (GINOP-5.1.1) szintén a megye 6 városára kiterjedően. Ez azért is fontos, mert a feladat maradéktalan teljesítése egy kiszámítható, egyenletes havi bevételt biztosított a kft részére.

2016-ban 2 db „D” képzési körű, 35-35 órás informatikai képzési programot engedélyeztettünk, mert részt kívántunk venni a GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projektben, mint képző. A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER1 szint) valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban valósultak meg felnőttképző intézmények közreműködésével. Ezek között ott van társaságunk, az Egri TISZK is. Ezen gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható képzési programok lehetővé teszik, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők is használni tudják a világháló adta lehetőségeket. A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen vagy okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget, és növeli a munkába történő elhelyezkedés esélyét. A képzés biztos felhasználói alapokat ad, elvégzésekor követelmény a záró számonkérés sikeres teljesítése. 2017-ben társaságunk, az Egri TISZK Nonprofit Kft. akkreditált pedagógus továbbképzésre szerzett lehetőséget. A program címe: „Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER2 szintű képzés, a program 35 óra időtartamú volt. Társaságunk, mint képző és a NSZFH között aláírt Együttműködési megállapodás alapján folyó képzésekre, a GINOP-6.1.2-15 uniós program keretében a projektbe bevont pedagógus résztvevők számára a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint az akkreditált továbbképzés 35 kreditpontot ér. Az évek során már több, mit 20 ilyen képzést szerveztünk meg.

2016-ban az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú felhívására TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a kiíró 925.000.000,- Ft támogatásban részesített. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett a projekt szakmai megvalósításban részt vett az Egri TISZK Nonprofit Kft is. A pályázati projektben az Egri TISZK Nonprofit Kft. a következő feladatokat látta el: paktum iroda és szervezet működtetése; munkaprogram, eljárásrendek és szabályzatok készítése; a munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a célcsoport részére, stb.  Ez a 2021-ben zárult, ötéves projekt is nagy mértékben járult hozzá a gazdálkodás eredményességéhez.

2019-től 2021-ig 3 csoportban, három műszakos munkarendben dolgozó 27 fő részére Ipari gépész OKJ-s képzést szervezett a társaság az egyik gépipari vállalatnál Sirokban, melyet a finanszírozó cég megelégedésére sikerült eredményesen lezárni. Így jutottunk el napjainkhoz, melyből látható, hogy a társaság nagy utat járt be, és mint minden felnőttképző keresi a helyét és a képzési lehetőségeket az új, számukra egyre nehezedő helyzetben.

 

Tisztelt Érdeklődő!

Kérjük, hogyha a felsorolt képzésekkel, tanfolyamokkal, projektekkel kapcsolatban kérdései vannak, igénye merülne fel, vagy azoktól függetlenül, bármilyen egyéb más képzés iránti igénye van, vagy további információkat szeretne kapni,  keressen bennünket telefonon, e-mailben vagy személyesen  szakképző központunkban az alábbi elérhetőségeinken.

 

Az Egri TISZK Nonprofit Kft. engedélyezett képzéseiről készített kimutatást ide kattintva találja meg:

Kimutatás engedélyezett képzésekről

Megjegyzés: Mint a fentiekben már utalás történt rá, hogy a „régi” engedély szerinti képzéseink kifutottak, ezért kérelmünkre a Pest Megyei Kormányhivatalnál a 2022. június 10.-én engedélyünk visszavonásra került. A visszavonásra vonatkozó határozatot ide kattintva tekintheti meg:

Felnőttképzési engedély visszavonásáról szóló határozat

 

Eger, 2022. szeptember 30.