OKJ Vizsgaszervezés Magánszemélyeknek

OKJ Vizsgaszervezés magánszemélyeknek

Figyelem: Tájékoztatjuk a T. érdeklődőket, hogy az időközi jogszabályváltozások miatt a vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzőknek, így az Egri TISZK Nonprofit Kft-nek is 2022. december 31.-ig volt lehetősége OKJ-s vizsgákat szervezni, ettől az időponttól kezdődően már csak akkreditált vizsgaközpontoknak van lehetősége szakmai vizsgáztatásra. Ezért az alábbi, vizsgaszervezésre vonatkozó tájékoztatóban foglaltak sajnos már nem relevánsak!

Szakmai vizsgára a képzésben résztvevő vagy érdeklődő  jelentkezési lap megküldésével jelentkezhet.

A jelentkezés elfogadásához be kell mutatni a személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt.

a) A jelentkezéshez csatolni kell

  • a modulzáró vizsgák letételéről szóló igazolást, – az esetleges felmentési kérelmet, a felmentés alapját képző dokumentumokat,
  • a szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt, a korábban megszerzett szakképesítést igazoló bizonyítványt.

Ha a dokumentumok alapján a jelentkező vizsgára bocsátható, felnőttképzési szerződést kötünk vele. A szerződés megkötése után 5000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni. A vizsgadíj fizetésének ütemezését a felnőttképzési szerződés tartalmazza.

b) Felmentés a szakmai vizsga alól

A vizsgára jelentkezőnek a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtania vizsgaszervezőnek. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés.

c) A szakmai vizsga értékelése

A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján a bizonyítványban egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

d) Jelentkezés a szakmai vizsgára képzésben való részvétel nélkül

Azok a jelentkezők, akik nem vettek részt szervezett képzésben, közvetlenül az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.-nél jelentkezhetnek a modulzáró vizsgák és a szakmai vizsga letételére. A jelentkezés ebben az esetben megegyezik a fent leírtakkal. Az egyes modulzáró vizsgák költsége – tekintettel azok anyag, energia, stb igényére – szakképesítésenként változó, modultartalom függő.

Abban az esetben ha a vizsgára jelentkező egy másik képző cégnél vett rész a képzésen, akkor a modulzáró vizsgák letételéről szóló igazolást a képző intézménytől kell beszereznie.

Mentesül a modulzáró vizsga teljesítésének kötelezettsége alól az a jelentkező, aki a modulzáró vizsgák valamelyikét korábban eredményesen teljesítette, vagy előzetesen megszerzett szakmai végzettsége alapján nem kell a modulzáró vizsgát letennie.

A modulzáró és a szakmai vizsgákról, vizsgaidőpontokról, vizsgadíjakról vizsgaközpontunk ad részletes tájékoztatást. Ha bármilyen kérdése felmerül a vizsgákkal kapcsolatban, forduljon munkatársunkhoz.

További, bővebb információ a 36/516-092 telefonszámon Szentgyörgyi Veronika felnőttképzési vezetőtől kérhető.

Eger, 2016. október 6.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató