Foglalkoztatási Fórumot tartott az Egri Foglalkoztatási Paktum

2018. december 21-én került megrendezésrea Városháza Dísztermébenaz Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának 4. Foglalkoztatási Fóruma.

A paktumot, így a fórumot is az a 22 szervezet (cég, vállalkozás, önkormányzat, kormányhivatal, képzők, kamarák, civil/nonprofit szervezetek) alkotják, melyek aláírták a Paktum Együttműködési Megállapodását 2016. október 10-én. A Paktumszervezet 22 tagjából 16 fő képviseltette magát a rendezvényen.

Vasasné Dr Zelei Mónika ICS elnök megnyitóját követően Habis László, Eger MJV polgármestere köszöntötte a fórum résztvevőit. Kiemelte, hogy, az önkormányzat számára is kihívásokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, és a Foglalkoztatási Paktum tevékenysége kiemelten fontos a városnak, mely összekötő kapocsként is működhet a megvalósuló helyi fejlesztések között.

Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a „TOP-6.8.2-15 projekt előrehaladásáról, a projekt indikátorainak jelenlegi állásáról” címmel tartott tájékoztatót. 2018. október 31-én érte el a félidejét a megvalósítás, és az előzetesen kitűzött rész-indikátorszámok sikeresen teljesültek, ami a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben nagy eredmény. A munkaerő-piaci programokban részesültek köztes indikátor száma az előírás szerint 317 fő volt, mely végül ez 319 főre teljesült. A képzések is ütemterv szerint haladtak az egyre szűkülő munkaerő-tartalékhoz képest.  Ennek érzékeltetésére példának hozta, hogy egy foglalkoztatói igény alapján, összesen 56 fővel indított képzéssorozathoz 1426 fő álláskeresőt kellett megszólítani.

Ezt követően File Sándor a HKIK gazdaságfejlesztési igazgatója az elmúlt időszakban lezajlott állásbörzék tapasztalatairólszámolt be a fórum hallgatóságának. Röviden bemutatta a megye felfelé ívelő gazdasági pályáját, melyet viszont egy egyre csökkenő rendelkezésre álló munkaerő kénytelen kielégíteni. Ezért is nevezte kiemelt fontosságúnak az elvégzett tevékenységeket, melyek segítik a keresleti és kínálati oldal prompt találkozását, akár kisebb volumenű rendezvényeken, akár a több száz fővel megrendezett állásbörzéken. Hatékony megoldásként értékelte, ha személyenként, egyenként találjuk és szólítjuk meg a ma és a jövő munkavállalóit és biztosítunk azonnali csatornákat a vállalkozások felé. A későbbiekben ezen tevékenységekre már nincs TOP-6.8.2 projektes forrás, de fontos, hogy továbbra is legyenek ilyen rendezvények, melyek segítik a munkavállalók és a munkáltatók egymásra találását. A Paktum feladata lehet ebben a helyzetben a vállalkozások megszólítása, toborzása, bevonása a szakmai programokba.

Nyüsti Szilvia és Janza Frigyes „Eger MJV paktumának monitoring és paktum-minősítési tapasztalatai az országos eredmények tükrében” címmel tartottak előadást az Ex Ante Kft. képviseletében. A tájékoztatóban bemutatásra került az országos helyzetkép, a paktum működés minősítésének folyamata és tapasztalatai. Elkészült a Humánerőforrás-térkép frissítése, illetve áttekintésre került mind az 55 indikátor teljesítése. 2018. októberi adatokkal bővült a térkép, plusz a regressziós előrejelzésekkel. 2019-ben feladat a partnerségi munkaterv áttekintése, és a monitoring, ill. eljárásrend felülvizsgálata.

Az Eszterházy Károly Egyetem részéről Dr. Ruszkai Csaba a „Helyi termékfejlesztés, kataszter és termelői együttműködések generálása” című, a projekt keretében elkészült szakmai anyagot mutatta be. A beszámolóból kiderült, hogy 112 kisvállalat és őstermelő lekérdezéséből állították össze a helyi termékkínálatot. Felmérték a fogyasztói véleményeket és e szerint 5 szempont alapján döntenek a vásárlók helyi termékek vásárlásakor: 1. Termék minősége, 2. Beltartalmi értéke, 3. Ára, 4. Termék eredete, 5. Vásárlás helyszíne, közelsége a lakhelyhez. Elkészült egy releváns SWOT-analízis is, mely alapján meghatározásra került néhány kiemelten fontos jövőbeli tevékenység. A hatékony marketing tevékenységeket, a promóciót és értékesítést, ill. a kiépült érdekképviseleti háttér meglétét kell biztosítani ahhoz, hogy sikeres helyi termelők erősítsék a helyi gazdaságot. Reméli, hogy Egerben is mielőbb létrejön egy olyan, külföldi példa alapján jól működő bolt, üzlet, melyben a város és környéke kistermelőire jellemző termékek megvásárolhatóak lesznek.

A fórum utolsó előadója Korsós Lajosné az EVAT Zrt. vagyonkezelő divízióvezetője volt, aki egy munkásszálló kialakításának pályázati lehetőségről tájékoztatta a jelenlévőket.
A 2018. október 10-én kiadott miniszteri döntés alapján, a korábbinál is kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok munkásszállók építésére, felújítására.
Eger Önkormányzata lehetőséget lát a pályázatban a kialakult munkaerő-piaci helyzet javítására, ezért megkezdte a pályázat előkészületeit. A pályázat célja minimum
80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakítása. Az önkormányzat a munkásszállás megépítését, illetve felújítását követően bérleti szerződést köt a munkaadókkal, így a munkásszállás működtetése a bérbeadásból származó bevételből biztosítható. A szállót az önkormányzatnak a beruházás befejezésétől számított legalább tíz évig fenn kell tartania. Egerben a tervezett munkásszálló a Kistályai úton található, volt kollégium és étterem felújításával valósulna meg. Mivel a márciusi beadási határidejű pályázatban már a vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodásokat is be kell nyújtani, ezért Eger Önkormányzata, a Paktum tagok és a HKIK segítségét kéri, hogy a munkaadók (vállalkozások) igényeit időben fel tudja mérni. 2019. január elején az érdeklődő vállalkozásoknak egy újabb tájékoztató fórumot szervez a HKIK, ahol feltehetik kérdéseiket a munkásszálló kialakításával, működtetésével, és az önkormányzattal való együttműködéssel kapcsolatban.

A Foglalkoztatási Fórum végén a hozzászólások következtek, majd a projekttel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat követően a fórum kötetlen szakmai beszélgetéssel zárult.