Adatok közzététele

Egri Tiszk éves beszámolói

Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági adatai

Egri TISZK Nonprofit Kft adatainak közzététele

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 2. §-a alapján: 

 Vezető tisztségviselő neve: Takács Zoltán
Tisztsége:ügyvezető
Jogviszony jellege:2010.06.01. napjától 2015. 06. 01. napjáig terjedő határozott, 2015. 06. 01.-től határozatlan idejű munkaviszony
Személyi alapbére:550.000,- Ft/hó
Egyéb adómentes juttatás:SZÉP kártya (17.000,- Ft/hó)

Jogviszony megszűnése esetén:

 

MT. XV fejezetében foglaltak szerint, a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.
Prémium:Feltételeit a taggyűlés évente határozza meg, max. az éves személyi alapbér 50%-ig terjedően adható a célprémium feladatban foglaltak teljesülése esetén.  2014-2022. évekre prémiumkiírás, illetve kifizetés nem történt.

 A társaság cégjegyzésére és a bankszámlák feletti rendelkezésre önállóan az ügyvezető jogosult.

 

A társaság felügyelő bizottságának elnöke: Tóth Henrietta Katalin

A felügyelő bizottság tagjai: Hugai István, Balogh Balázs Ádám

A felügyelő bizottság elnöke 15 eFt/hó, míg az FB-tagok 10 eFt/hó díjazás ellenében látják el feladataikat. A jogviszony megszűnése esetén pénzbeli juttatás részükre nem jár.

 

 Az ügyvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén – helyettesítési jogkörében cégjegyzésre jogosult:

Munkavállaló beosztása:Nagy Marianna, pénzügyi-gazdasági vezető
Jogviszony jellege:2008.08.18. napjától fennálló határozatlan idejű munkaviszony
Személyi alapbére:430.000,- Ft/hó
Egyéb adómentes juttatás:SZÉP kártya (14.000,- Ft/hó)
Jogviszony megszűnése esetén:MT. szerint, a munkavállalókra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

 Eger, 2022. 10. 14.

 Takács Zoltán ügyvezető