GINOP-5.1.1-15 projekt (2017-2018)

Út a munkaerőpiacra GINOP 5.1.1-15-2015-00001

Összefoglaló szakmai beszámoló az elvégzett egyéni (munka-, pálya-, álláskeresési- valamint pszichológiai) tanácsadási tevékenységről

2017-2018

A Heves Megyei Kormányhivatal által kiírt „GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projektbe bevont célcsoport tagok részére a 30/2000(IX.15.) GM rendeletben meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Heves megyében” projekt keretében az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2017. augusztus hónaptól a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkezdte és az igényeknek megfelelően a projekt végéig folyamatosan biztosította az egyéni (munka-, pálya-, álláskeresési- valamint pszichológiai) tanácsadási feladatok ellátását.

Az egyéni tanácsadási folyamatok 2017. augusztusában kezdődtek el és 2018. novemberében fejeződtek be. Ez alatt a 16 hónap alatt gyakorlatilag 100%-ban teljesítettük a szerződésben meghatározott 1000+324 tanácsadási alkalmat, mert az 1322 alkalomra teljesült. Statisztikailag a következőképpen alakult a helyzet megyei szinten:

Egyéni tanácsadásba irányított:                      1010 fő
Pályatanácsadásban részt vett:                        93 fő
Álláskeresési tanácsadásban részt vett:          429 fő
Munka tanácsadásban részt vett:                    478 fő
Egyéni tanácsadással eltöltött órák:               1000 óra
Pszichológiai tanácsadásra irányított: 290 fő
Pszichológiai tanácsadásban részt vett:          277 fő
Pszichológiai tanácsadással eltöltött órák:     322 óra

A pszichológiai tanácsadási alkalmak teljesítése a hevesi és füzesabonyi járásban okozott nagy nehézséget, mert a foglalkoztatási osztályokon meglévő szervezési és szabadságolási okok miatt a tanácsadásokra nem történtek meg időben a behívások, így lemaradás keletkezett a tervhez képest. Molnár Judit pszichológusnak például, akinek a megbízási szerződése 2017. júliusában került aláírásra, az Egri, Füzesabonyi, Hevesi Járási Hivatal Foglalkozási Osztályával történő együttműködésre, Füzesabony és Heves helyszínen nem sikerült munkakapcsolatot létesíteni, ezért 2018 augusztusában kérte a szerződése módosítását. Takácsné Szigeti Ilona pszichológus a Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a pszichológiai tanácsadásokat csak 2018. februártól kezdte meg, melyek novemberig tartottak 40 fővel. Arany Gabriella pszichológus a hevesi járásban 2018. augusztus-szeptember hónapban kapcsolódott be a tanácsadásokba, melyeken összesen 23 fő vett részt. Husvéti Noémi pszichológus 2017 decemberében kezdte meg a tanácsadásokat a Hatvani Járásban, Pétervásárán pedig csak 2018 áprilisában valósultak meg az első tanácsadási alkalmak, melyek 2018 decemberéig tartottak. Összesen 119 tanácsadási alkalom történt a két járás területén.

A pszichológiai tanácsadásba történő irányítás a foglalkoztatási hivatalok tanácsadóinak évtizedek óta fennálló nehézsége, mert a kliensek elutasítóak, ha a pszichológia szót meghallják. Az ügyintézők rövid tájékoztatásából sokszor nem derült ki a klienseknek, hogy mit is takar a pszichológiai tanácsadás. Ezért a kezdeti elvárásokat tisztázni kellett a tanácsadás tartalmáról és lényegéről. Felszínre került, hogy sokan nehéz anyagi körülmények között élnek, ill. megterhelő családi háttérrel bírnak, ahol előfordult párkapcsolati krízis és gyermeknevelési elakadás is. Az önértékelésbeli problémákra fény derült, a kliensek problémamegoldó stratégája beszűkült, bizonyos helyzetekben döntési nehézségeik felerősödnek, és jövőképük bizonytalan. Ezen személyeknél a tanácsadás keretén belül az életvezetési problémáik feltárására és egy rövid távú célkitűzés elérésére fektetődött a hangsúly. A pszichés betegségek és pszichoszomatikus zavarok, mint például a depresszió, pánikbetegség, alvászavar az esetén pszichiáter szakember bevonására is szükség volt.

A pszichológia tanácsadás során a kitűzött célok teljesültek, az ügyfeleknek lehetőségük volt a belső erőforrásaik feltérképezésére, a motivációiknak erősítésére, a bizonytalan jövőképük helyreállítására. A pszichológiai tanácsadás olyan emberekhez jutott el, akik valószínűleg önszántukból nem éltek volna ezzel a lehetőséggel és új információval szolgált abban is, miben lehet segítségükre a pszichológia tudománya.

 A tárgyi feltételek megfeleltek az elvárásoknak. A tanácsadás ideje alatt biztosított volt a duál helyzetben való beszélgetés, a tanácsadások zavartalansága.

 Álláskeresési, pálya,- munkatanácsadások

 Patai Ferencné a Gyöngyösi és a Hatvani Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályán 2017-2018-ban látta el az egyéni tanácsadói feladatokat. Gyöngyösön 142 főnek 240 alkalommal nyújtott tanácsadást, Hatvanban a tanácsadások száma összesen 160 főnek 233 alkalom volt. Vécsei Zoltán a szolgáltatásokat 2017. augusztus és 2018. október között 2 helyszínen, Füzesabonyi- és Hevesi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán nyújtotta. A projekt időtartama alatt összesen 327 tanácsadói alkalom valósult meg, Turan Zsuzsanna Pétervásárai Járásban végezte a tanácsadásokat. Rugalmasan alkalmazkodva az élethelyzethez és az ügyintézési gyakorlathoz 114 fő, 200 tanácsadási órát vett igénybe, 1, 2 vagy 3 alkalommal, attól függően, hogy mennyi idő maradt a munkába állásig, illetve a tanfolyam kezdetéig. 

A munkatanácsadáson résztvevők közvetlenül elhelyezkedés előtt vettek részt a szolgáltatásban, akik leginkább egy szükségszerű körülménynek érezték a munkavállalást, konkrét célul kitűzött munkakörrel nem rendelkeztek, az elérhető lehetőségek közül igyekeztek kiválasztani az egyéni igényeiknek legalkalmasabbnak tűnő munkahelyet. Sok esetben előfordult, hogy munkahellyel kapcsolatos elvárásokat, személyes prioritásokat nem tudtak megfogalmazni. Összességében megállapítható, hogy a munkatanácsadás alkalmával, a munkavállalásukat akadályozó és segítő körülmények számbavétele történt. Az önmegismerés terén újabb tulajdonságaik (érdeklődés, munkaérték, képességek, kompetenciák) felszínre hozására került sor. Befejezésként összegezve a feltárt eredményeket, a gyors beilleszkedésre és az állás megtartásának viselkedési normáit sajátították el. Az eredmények alapján beválásuk valószínűsíthető leendő munkakörükben. A távolabbi céljaik megvalósításához, motivációjuk erősítéséhez módszertani segítséget kaptak. Az egyéni álláskeresési tanácsadás alkalmával a tanácskérőkkel megtörtént a kompetencia alapú feltáró beszélgetés, az erősségek feltárása mellett hangsúlyt kapott a meglévő problémák (munkavállalást akadályozó tényezők, tanulási motivációk, saját érzések, félelmek, elképzelések, elérendő célok) megismerése és kezelése. Az ügyfelekkel közösen kiválasztásra kerülő problémák legoptimálisabb megoldási módját beszélték meg: új célállás meghatározása, álláskereséshez szükséges információk megbeszélése (önéletrajz, kapcsolati tőke), negatív élmények feldolgozása, pozitív dolgok megbeszélése, a tanácskérő érdeklődésének, képességének tisztázása, munkával kapcsolatos jellemzők. Pályatanácsadásra a sikertelen pályaválasztás miatt került sor: mint pl. a tanulmányok alatt jöttek rá, hogy nem tetszik a választott szakma, az általános iskola befejezését követően nem tudták eldönteni merre induljanak, nem alakult ki érdeklődés egyetlen szakma iránt sem. Céljaik és a célállás betöltéséhez, valamint tanfolyam megkezdéséhez a pályaalkalmasság feltérképezése A pályatanácsadás alkalmával sikerült a tanácskérőknek kiválasztani a megfelelő képzési szakirányt.

A magas részvételi arány indokai: a legtöbbjük a tanácsadást követően támogatással helyezkedett el, vállalkozást indított, illetve támogatott képzés résztvevője lett, melyeknek feltétele a humán szolgáltatás igénybe vétele.

Elhelyezkedési nehézségek: sok volt a szakképzetlen vagy nem megfelelő, ill. elavult képesítéssel rendelkező munkaerő (akik irracionálisan magas munkabérű állást kerestek), a mobilitás hiánya, gyermekek és idősek ellátása és a munkaidő összeegyeztetése 1 műszakos vagy atipikus állás megtalálásával, egészségi problémák. Mivel a tanácsadáson részt vevő ügyfelek önismerete bővült, állásmegtartási stratégiákat megismerték, tanfolyamokhoz, elhelyezkedéséhez a Foglalkoztatási Osztályok támogatást nyújtottak, e problémák rendeződtek, legalább is egy időre.

 

Javaslatok: a munkát segítette volna, ha a projekt indulásakor, ill. a projekt félidejében tisztázásra kerültek volna az elvárások és a kötelezettségek mind – a projekt kiírója (Kormányhivatal), mind a külső szolgáltatók (Egri TISZK) és a tanácsadók részéről. A jövőben érdemes lenne, egy-két egész napos alkalmat rászánni, hogy a tisztázandó kérdéseket megbeszéljük, mint pl. a feladatellátással együtt járó adminisztrációs munkák, tanácsadási naplók vezetése. A Foglalkoztatási Osztályon dolgozó ügyintézők is  iránymutatást kapnának, hogyan lehetne jobban motiválni és bevonni a rászoruló klienseket a pszichológiai segítségnyújtásba. Az együttműködés a tanácsadókkal olykor nagyon nehezen ment, esetenként egyáltalán nem tudták tartani a határidőket, problémát okozott számukra a kötelező dokumentumok kitöltése.

A kapcsolattartás a Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztály Munkaerő-piaci Programok és Szolgáltatások Csoporttal mindvégig zökkenőmentes volt, a felmerült problémák megoldásában rugalmasak voltak, a tervhez képest történő eltéréseket a helyén tudták kezelni. A havi beszámolók, elszámolások áttekintése, a benyújtott dokumentációk alapján a teljesítésigazolások megküldése, a számlák kiegyenlítése mindig időben megtörtént, az együttműködés e téren is mindvégig problémamentes volt.

Véleményünk szerint  a társaságunk által a megkötött szerződés szerint nyújtott különféle egyéni tanácsadások összességében hasznosnak bizonyultak és úgy ítéljük meg, hogy a továbbiakban is szükséges ezen szolgáltatási forma az ügyfelek részére.

 

Eger, 2019. január 15.

 

A projektre vonatkozó Megbízási szerződés megtekintéséhez kattintson ide:

Megbízási szerződés GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerő-piacra