GINOP-5.2.1-14 projekt (2016-2017) – mentori szolgáltatás

Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001

Összefoglaló szakmai beszámoló  az elvégzett mentorálási tevékenységről

2016-2017

 A Heves Megyei Kormányhivatal által kiírt „Ifjúsági Garancia Rendszer, valamint a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projektbe bevont, NSZF által regisztrált fiatalok részére a 30/2000 (IX.15) GM rendeletben meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Heves megyében” projekt keretében az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2016. április 1-én megkezdte a mentori szolgáltatásnyújtást, amely 2017. december 31-ig tartott a szerződésében foglaltaknak megfelelően.

Statisztikailag az elmúlt 21 hónap a következőképpen alakult megyei szinten:

 

Bevont ügyfelek száma:         512 fő

Nő:                  288 fő

Férfi:               224 fő

 

Célcsoport szerinti elosztás:

1-es célcsop.:   267 fő

2-es célcsop.:   244 fő

 

Iskolai végzettség szerint:

Alapfokú:        205 fő

Középfokú:     301 fő

Felsőfokú:       6 fő

 

Kapott támogatási formák szerint:

Képzés:           230 fő

Bértám:           127 fő

VVT:               3 fő

Lakhatási:                   2 fő

Útiköltség:                   0 fő

Akik támogatás nélkül maradtak:                                162 fő

Akik több támogatásban vettek részt:                             12 fő

 

Kapott szolgáltatási formák szerint:

Munkaerő-piaci és fogl. infó: 60 fő

Munka tanácsadás:                  79 fő

Álláskeresési tanácsadás:        97 fő

Pálya tanácsadás:                    99 fő

Pszichológiai tanácsadás:       39 fő

Rehab. tanácsadás:                   0 fő

 

Támogatott foglalkoztatásból, képzésből kilépők száma:                     24 fő

 

Egyéni terv megvalósulása:                  326 fő           

 

Elhelyezkedettek száma:                      261 fő 

 

Nyomonkövetés:

      180 nap után foglalkoztatott:          61 fő

      360 nap után foglalkoztatott:          62 fő

      540 nap után foglalkoztatott:          3 fő

 

Szakmai értékelés:

A 2016. április 1-én elindult projektben kezdeti nehézséget jelentett, hogy csak 4 fővel tudtuk megkezdeni a mentori feladatok ellátását, a társaság pályázatában megjelölt, de időközben elhelyezkedett 2 fő mentor pótlására felvettek pedig 2016. április 25-én tudtak csatlakozni a projekthez.

A hat fő, szolgáltatást nyújtó mentor feladatainak koordinálásával elsődleges célunk volt, hogy egy olyan, folyamatosan működő, támogató jellegű hátteret biztosítsunk munkájukhoz, melynek segítségével eredményesebbé tehető és növelhető a mentorálási tevékenység hatékonysága.

A szerződésben vállalt feladatok ellátása néhány járásban nagyon nehezen valósult meg, melynek a projekt ideje alatt több oka is volt. Az első nehézséggel 2016. júniusában néztük szembe, miután a havi zárás kapcsán kiderült, hogy az akkor Gyöngyösön dolgozó mentorunk Tóth Dóra nem teljesítette a szerződésben meghatározott átlag minimum 20 fő mentorálását. Sajnos Dóra és az akkori koordinációért felelős munkatársunk nem megfelelő kommunikációja vezetett ehhez a helyzethez. Mivel e hónap utolsó napjával Tóth Dóra felmondott és pár nap leforgása alatt nem tudtunk új mentort találni a helyére, ezért átmenetileg, a következő hónapban a gyöngyösi járás ellátatlanul maradt. Augusztus hónapban már némi átszervezéssel, de újra teljes létszámmal dolgozott mentori hálózatunk. Az eddig Hatvanban történő feladatok ellátást végző Baráczki Katalin került a lakhelyéhez közelebbi Gyöngyösre, míg Hatvanba a közeli Lőrinciből bejárva Deutsch Zsoltné csatlakozott. A nyári-őszi időszak viszonylag zökkenőmentesen alakult, leszámítva, hogy szeptemberben Törökné Erdős Anita helyére megérkezett Kövesdi Zoltán, valamint Baráczki Katalinnak nem sikerült a beilleszkedés, ami az ügyfelek hozzá történő irányításán és a mentori programba történő bevonásán is látszódott. Megfigyelhető, hogy ezen a kirendeltségen volt a projekt alatt a legnagyobb fluktuáció. Időnként sokat kellett küzdeni azért, hogy a minimum létszám teljesüljön.

2016 utolsó hónapjában sajnos két mentorunk is elköszönt tőlünk egy jobb munkalehetőség reményében, ezért 2017 első hónapját kicsit foghíjasan tudtuk megkezdeni. Ferencz Hajnalka helyére, aki a pétervásárai járásban dolgozott, sikerült megfelelő utánpótlást találnunk

Gyenes-Mihály Adrienn személyében, viszont Pintér Zsuzsa, hevesi mentorunk munkaköre január hónapban betöltetlen maradt. Februárban érkezett hozzánk Nagy Katalin a hevesi járásba. Amilyen gyorsan találtunk kollégát Hevesre, olyan gyorsan kellett megoldást találnunk Gyöngyösre, ugyanis ebben a hónapban Baráczki Katalin betegségre hivatkozva meghatározhatatlan időre táppénzes állományba került. Úgy tudtunk gyorsan reagálni erre a nagyon kellemetlen helyzetre, hogy Kövesdi Zoltánt egy hónapra áthelyeztük Egerből Gyöngyösre és az egri járásban Szentgyörgyi Veronika valamint Tóth Tibor kollégánk látta el a mentori szolgáltatást.

Sajnos mentorunk táppénzes állománya a vártnál jóval hosszabb lett, ami még jobban megnehezítette helyzetünket az itteni feladat ellátásával kapcsolatban, ami miatt további 4 hónapra meg kellett oldani a szakszerű helyettesítést. Szerencsére a járásban egyéni munka, – pálya, – álláskeresési tanácsadásokat lebonyolító munkatársunkkal sikerült ideiglenesen ezt megoldani.

Ezen időszak alatt a pétervásárai mentorunk helye is megüresedett, amit nem sikerült pótolnunk egészen szeptemberig. Adrienn visszatért hozzánk szeptemberben, Deutsch Zsoltné pedig távozott, helyére Bertáné Pataki Krisztina érkezett, aki ebben a pár hónapban látta el mentori feladatait Hatvanban. A fennmaradó időben a megye egész területén a mentori feladatok ellátása zavartalanul működött.

A szerződésben vállalt tervszámok és feladatok a fentebb vázolt akadályok ellenére is maximálisan teljesültek.

A HMKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztály Munkaerő-piaci Programok és Szolgáltatások Csoporttal az együttműködés mindvégig zökkenőmentes volt, viszont azt is meg kell említeni, hogy a járási hivatalokban dolgozó kollégák több esetben sem voltak ilyen együttműködőek. Úgy ítéltük meg, hogy sem Baráczki Katalint sem pedig Nagy Katalint nem fogadta be az adott szervezet, illetve a velük közvetlenül együtt dolgozó kollégák. Nehéz volt a helyzet továbbá Hatvanban is Deutsch Zsoltné távozása után. A későbbiek folyamán a szolgáltatások kiszervezésénél nagyobb segítségre lenne szükség adott foglalkoztatási osztályokon a beilleszkedések elősegítése kapcsán, ugyanis a rossz kommunikáció, az összeférhetetlenség nagymértékben rontja a mentorok eredményes munkáját. A kötelező létszám eléréséhez és a bevontak megfelelő szakmai irányításához elengedhetetlen a gyors és pontos kommunikáció, és amennyire lehetséges, egyazon légtérben tartózkodás is.

A mentoráltak nagyobb részben együttműködőek voltak, tudatosult bennük a mentori szolgáltatás és az abban való részvétel, valamint az előre leegyeztetett időpontokban való

megjelenés fontossága. Ez alól leginkább Gyöngyös és Heves lógott ki. Gyöngyös azért, mert kezdetekben más technikával próbálta a mentor megfogni az ügyfeleket, így minden hónap első pár napját azzal töltötte, hogy az adott ügyfélkört körbetelefonálta, remélve azt, hogy tud mindenkivel időpontot egyeztetni arra a hónapra. A későbbiek folyamán ezen a technikán változtattuk és minden mentorunk a személyes találkozások alkalmával egyeztetett az ügyféllel új időpontot a következő alkalomra.

Hevesen a leegyeztetett időpontokban történő megjelenés hiánya azért volt jelen, mert ezen a környéken a nagymértékű munkanélküliség mellett nagy létszámú etnikum van jelen a járásban, akikkel az együttműködés nagyon nehezen volt kivitelezhető.

Az elmúlt 21 hónapos időszakot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tavaszi időszak beköszöntével az ügyfelek nagy része lemorzsolódott, ugyanis az átlagosnál szegényebb településeken, mint Heves és Pétervására, az idényjellegű munkát részesítették előnyben az ügyfelek. A lemorzsolódók további részét azok az ügyfelek képezték, akik megélhetési forrásként tekintettek a képzési támogatás lehetőségére. Ezen ügyfelek ugyanis rendszerint hiányoztak az órákról, aminek következménye a hiányzási ráta elérése, majd ezt követően a képzésből történő kizárás. Ezeknél az ügyfeleknél még nagyobb hangsúlyt kellett fektetni mentorainknak a motiváció felkeltésére, illetve annak fenntartására, amiben mi teljes mértékben támogattuk őket, így havi rendszerességgel jártak ki meglátogatni a képzéseket.

Összességében elmondható, hogy a projekt sikeresen zárult, a tervszámokat teljesítettük, sőt meg is haladtuk, az ügyfelek nagy része elégedett volt a kapott szolgáltatással és jó részük a program segítségével el is tudott helyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon.

 

Eger, 2018. január 15.

 

A projektre vonatkozó Megbízási szerződés megtekintéséhez kattintson ide:

Megbízási Szerződés GINOP-5.2.1-14 Mentori szolgáltatás