E-napló

E-NAPLÓ

Az Egri TISZK a Központi Képzőhely és társiskolák tanügy-igazgatási rendszerének modernizációja, a képzőhelyek közötti tanügy-igazgatási adatok könnyebb átvitele, a szülői és tanulói tájékoztatás, ügyintézés, a társiskola és a Központi Képzőhely közötti kétirányú kommunikáció megteremtése, és az egységes okmányrendszer biztosítása érdekében fejlesztette, hozta létre az e-naplórendszert. A terveknek megfelelően a 2008/2009-es tanév második felében került a rendszer beüzemelésre. A tervek tartalmazták, hogy az e-naplórendszer:

 

 • Windows operációs rendszereken (szerverek és munkaállomások) működni.
 • Használható lesz lokálisan, önálló számítógépen, szerver nélküli helyi számítógép-hálózatban és szerverre épülő hálózatban is.
 • Biztosítani fogja a távoli felügyelet és rendszeradminisztráció lehetőségét.
 • A rendszert több (akár azonos jogosultsági szinttel rendelkező) felhasználópárhuzamosan is használhatja majd.
 • Képes lesz a felhasználók jogosultságait eltérő szintek biztosításával kezelni.
 • Lehetőséget fog adni akár több adatbázisból (elsősorban a társiskolák által használtrendszerből ”Magiszter”) a kezdeti törzsadatok importálására.
 • A naplórendszer kezelni fogja a tanárok és a tanulók szükséges adatait (lakcímét,szülők adatait, családi viszonyát, stb.), valamint az osztályok, csoportok és tantárgyakfelosztását. Támogatja az osztály, az évfolyam és egyéb elvű csoportbontásokat.
 • Kezelni tudja a tanulók érdemjegyeit, dicséreteit/elmarasztalásait,késéseit/hiányzásait, valamint a tanárok órarendjeit, a helyettesítéseket és a túlórákat.
 • Képes lesz a váltakozó heti (több hetes) órarendek kezelésére, valamint az évközbeniórarend változások követésére.
 • Az órarendek és az egyéb nyilvántartott adatok segítségével biztosítani tudja amegtartott foglalkozások pontos regisztrációját. Meggátolja az előre és meghatározottidőn túli utólagos regisztrációt.
 • Folyamatosan tájékoztatást tud biztosítani a felhasználóknak az órarend szerinti ésazon kívüli foglalkozások adatairól.
 • Lehetővé teszi – a könyvelt foglalkozások alapján – a tanárok haladási naplójánaktantárgyi bontásban való megtekintését és nyomtatását, tetszőleges idő intervallumban.
 • Ugyancsak lehetőség lesz a tetszőleges intervallumra lebontott helyettesítések éstúlórák nyilvántartásának listázására és nyomtatására is.
 • Az osztályfőnökök és arra jogot kapó felhasználók látják a tanulóik összes tanulmányiés egyéb adatait, valamint kezelni tudják a hiányzások igazolását.
 • A naplórendszer alkalmas lesz a tanulmányokkal kapcsolatos hagyományos ésmodulrendszerű képzésnek megfelelő nyomtatványok elkészítésére is (csoportlisták,osztályozó napló, félévi értesítők, törzslapok).
 • A rendszerben elérhetőek lesznek a tanulmányokra vonatkozó információk:osztályátlagok, tantárgyi átlagok, hiányzási statisztikák, stb. és lehetőséget biztosítegyéni igények szerinti kimutatások elkészítésére is.
 • A tanulók és azok szüleinek módot kapnak – azonosítás után – a tanulmányi
  eredmények, hiányzások és dicséretek/elmarasztalások, üzenetek megtekintésére.
 • Lehetőség lesz üzenetek (célzottan és körözvényszerűen) feladására a felhasználók(tanárok és adminisztrátorok) között és a tanulók felé is.
 • A társintézményi napló szoftver képes lesz a Központi Képzőhely azonos szoftverévelkölcsönös adatcserét folytatni.
 • Bármely társintézmény naplójában felvett bármelycsoport adatai és a hozzátartozó segédadatok, a központi helyen tartott oktatás idejére,átküldhetőek lesznek a Központi Képzőhely naplórendszerébe. Az oktatás végeztévela központban rögzített változásokat vissza lehet juttatni a társintézménybe.
 • A központi képzőhelyen lévő napló legyen kezelni tudja majd a társintézményekbőlérkező adatcsomagokat. Beilleszti azokat a saját könyvelési rendszerébe úgy, hogyazok a központban történő oktatás alatt kezelhetőek legyenek (foglalkozásokkönyvelése, hiányzások kezelése, érdemjegyek kezelése, helyettesítések és túlórákadminisztrálása stb.)
 • A központi képzőhelyen lévő napló képes kezelni tudja majd a társintézményekbőlérkező napló adatcsomagokat.
 • Beilleszti azokat a saját könyvelési rendszerébe úgy,hogy a központban történő adminisztrációs feladatok minden társintézményvonatkozásában biztosított legyenek. Az adatcsere ütemezhető és automatizálható lesz.
 • A központi képzőhelyen lévő naplóból, a befejezett oktatások összes adatánakmásolata visszakerül az oktatást kérő társintézmény naplórendszerébe.
 • A központi képzőhelyen lévő napló nyilvántartást vezet az ott igénybe vehetőfoglalkozásokról és ezek adatai a társintézményi napló-szoftverek számárafolyamatosan elérhetőek lesznek.
 • Bármely társintézmény a saját naplórendszerének felhasználói felületéről (a központiképzőhelyen lévő naplóból kapott adatok alapján) képes lesz csoportokat regisztrálni aKözponti Képzőhelyen tartott foglalkozásokra és az igénylések továbbítására.
 • A központi naplórendszer és a társintézményi naplórendszerek között biztosítanitudjuk a biztonságos és ütemezett kommunikáció, illetéktelen hozzáférésre nem leszlehetőség.
 • A naplórendszerek közti kommunikációs műveletek nyomon követhetőek ésellenőrizhetőek lesznek (log-ok, információk a felhasználónak az adatmozgatásfolyamán, visszaigazolások) az esetleges hibák gyors kiszűrése miatt.
 • A naplórendszer működési sebessége elfogadható rendszer válaszidőkkel lehetővé teszi majd a gyors adminisztrációt.
 • A rendszer biztosítani tudja a kollégiumi nevelőtanárok hozzáférését az iskolaifoglalkozási naplóhoz.
 • A szoftver folyamatosan számolja a tanulók tantárgyankénti átlagát, kiemeli elégtelenjeik számát.
 • Osztályonként, csoportonként hozzáférhető lesz az aktuális órarend, tanteremelfoglaltság.
 • Ugyancsak lehetőség lesz szakköri napló vezetésére.
 • A szoftver el lesz látva egy részletesen kidolgozott, jól szerkesztett felhasználói-üzemeltetési kézikönyvvel, amely kiterjed a szoftver valamennyi nyilvántartására,
  dialógusára, funkciójára, üzemeltetésére (a dokumentációnak nyomtatott éselektronikus (PDF) formátumban is elérhetőnek kell lennie), illetve beépített teljes
  körű, súgót fog tartalmazni.
 • A rendszerhez minimum 5 éves garanciális szolgáltatást vásárlunk, valamintfelhasználói támogatás (e-mail-en, telefonon és személyesen) áll majd rendelkezésre.Az üzemeltetők és felhasználók betanításáról az Egri TISZK gondoskodni fog abeszállító cégen keresztül.

Valamennyi felhasználót (pedagógust, oktatásszervezőt, tanulót, szülőt) biztattuk az új rendszer használatára annak ellenére, hogy a papíralapú nyilvántartási rendszerről a digitálisra történő átállás az első időszakban néhányuknak nehézséget okozott. Ennek ellenére ott ahol bevezették, rövid idő elteltével osztatlan sikert aratott.