Általános Tájékoztató

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ  Közhasznú Nonprofit Kft. egy háromtagú konzorcium (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata, Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány) által több mint 1 milliárd Ft pályázati támogatás és konzorciumi önerő felhasználásával projekt alapon megvalósított olyan intézményi forma, melynek célja hogy a munkaerő-piaci igények és a szakképzési rendszer között egy szoros, rugalmas kapcsolatot teremtsen.

Iskolarendszerű szakképzés:

Az iskolarendszerű képzés keretében az Egri TISZK Központi Képzőhelye a projektben résztvevő korábbi partneriskolájával, jelenleg a Heves Megyei Szakképzési Centrum (HMSZC) fenntartásában működő intézménnyel (HMSZC Bornemissza Gergely Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) együttműködésben a diákok számára lehetőség biztosít arra, hogy gyakorlati képzésük egy részét az Egri TISZK meglévő CNC forgácsoló, illetve villamos kabinetjeiben/tanműhelyeiben olyan feltételeket biztosító helyen töltsék, mely biztosítja a munkaerő piaci igényeknek való megfeleléshez szükséges tudás elsajátítását.

Felnőttképzések:

Az élethosszig tartó tanulás iránt Magyarországon objektív igény van, amelynek egyik oka, hogy az iskoláztatás erősödése mellett folyamatosan jelen van a halmozódó végzettségi/képzettségi hiány is, másrészt a fejlődő piacgazdaságban világosan látszik az iskolázatlanabb és a képzetlenebb munkaerő leértékelődése, illetve gyengébb foglalkoztatási biztonsága. Ezért az Egri TISZK felnőttképzési portfóliójának kiszélesítésével célunk többek között az első iskolai végzettség és/vagy szakmai képzés, a munkanélküliség időtartama alatt vagy a munkanélkülivé válást megelőzően, a munkavállaló felnőtt „piacképes” szakmai tudása és/vagy szakképzettsége megszerzésének biztosítása, a szakképzés eredményességének, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerének, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkának segítse kiegészítő képzésekkel.

Mint minden jó színvonalú felnőttképzési intézmény, így társaságunk is törekszik a rugalmasságra, hiszen a munkaerő-piacon az egyik legfontosabb kompetencia a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség.

Az Egri TISZK Központi Képzőhelyén a szakmai munkát az alábbi, a XXI. század követelményeinek megfelelő képzési feltételek biztosítják:

 

1 db CNC forgácsoló kabinet,

 

1 db nyomdaipari kabinet,

1 db tanbolt,1 db tanbüfé,
1 db elektronikai kabinet,1 db taniroda,
1 db tárgyaló terem,
öltözők, szociális helyiségek, 

Képzéseink eddig elsősorban a tantermeink, kabinetjeink adottságaihoz igazodó gépészeti, kereskedelmi, elektronikai és elektrotechnikai, nyomdaipari, közgazdasági szakmacsoportból kerülnek ki. Ezeken túl nagyon sok informatikai képzést szerveztünk az elmúlt években. Mindezek mellett készek vagyunk bármely – különösebb technikai feltételeket nem igénylő – a megrendelők által igényelt képzés, tanfolyam, felkészítés előkészítésére és megtartására.

A kiváló infrastrukturális feltételek mellett kiemelkedő szintre emeltük szaktantermeink informatikai biztosítását.