TÁMOP-6.2.2 projekt (2010-2011)

Összefoglaló szakmai beszámoló a TÁMOP-6.2.2/B-09/1-2009 pályázatról

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft társiskolájával, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint annak gyakorlati képzőhelyével, a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel együttműködve az első ellátás – elsősegélynyújtás és sürgősségi betegellátáshoz szükséges kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul az egészségügyi szakdolgozók körében. Ennek érdekében a TISZK pályázatot adott be az ÚMFT Strukturális Alapok Programirodánál kiírt TÁMOP-6.2.2/B-09/1-2009-0001 kódszámú pályázatra, melyen sikerrel szerepelt és támogatást nyert az Első ellátás – elsősegélynyújtás és sürgősségi betegellátás elvégzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése OKJ ápolók és egészségügyi szakdolgozók körében című projekt megvalósítására.

 A fent felsorolt egészségügyi intézmények közötti együttműködés nem új keletű. Az Egri TISZK KKN Kft. társiskolája egészségügyi és szociális szakmacsoportokban folytatott hosszú ideje szakképzést. Többek között a tanulók gyakorlati képzésében, illetve a dolgozók továbbképzésében gyümölcsöző együttműködést folytatott a megyei kórházzal. Ehhez a szakmai duóhoz társult az Egri TISZK, ami gyakorlatilag megalakulása óta mást sem csinált, csak uniós projekteket menedzselt. Felmerült, hogy ha a fenti három intézmény szellemi tőkéjét és gyakorlatát egyesítjük, olyan projektekben gondolkodhatunk, melyek mindhármunk számára eredményt hoznak. Kapóra jött a TÁMOP-6.2.2/B-09/1-2009-0001 pályázati kiírás, hiszen egy a „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés” című kiírás alapján lehetőség volt olyan szakterületet keresni, ahol az egészségügyben lévő szak- és egyéb dolgozók körében kompetenciahiány jelentkezett. Mivel a fenti témában még nem készült egységes tananyag, így siker reményében adhattuk be pályázatunkat.

Számunkra is meglepetés volt, hogy a Semmelweis Egyetem mellett mi lettünk a másik nyertes pályázó, amely lehetővé tette, hogy mintegy 42 mFt-os költségvetésből hiánypótló mű készülhessen. Ez egyben elismerés, de nagy felelősség is volt számunkra, hiszen mind szakmai, mind andragógiai szempontból helyt kellett állniuk kidolgozandó tananyagjainknak. Reméljük, hogy a tananyag FAT-os és ETI-s akkreditációját követően az átalakulóban lévő egészségügyi intézmények a téma fontosságára tekintettel élnek a dolgozók ez irányú továbbképzésének lehetőségével.

A készülő tananyag összességében 120 órás, egyenként 40-40 órás, vizsgával záruló külön modulból állt, mely az első ellátást dolgozza fel három egymástól jól elkülöníthető szinten. Míg az első modul kifejezetten az egészségügyben dolgozó „laikusok” számára készült, addig a második már az ápolók, a harmadik pedig a sürgősségi ellátásban dolgozó szakállománynak készült. Mindhárom modul andragógiai szempontból az un. blended learning módszerre épült. Ennek az a lényege, hogy egy egészséges szinten vegyül benne az önálló tanulás/távtanulás és a gyakorlás elegye. Az elméleti részek önállóan, frontális oktatás nélkül is, mintegy 20-25 percben feldolgozhatóak, melyet nagyban segít a Scorm 1.2 távoktatási szabványnak megfelelően készített e-tananyag. Valamennyi óra anyagába az írott anyag mellé 6, az adott témára legjellemzőbb fotó, 1-1 hang, videó, és animációs fájl került beépítésre. Ezek lehetővé tették a témák hatékony feldolgozását valamennyi tanulási módszerrel. A tanórák végét a tanuló önellenőrzéssel, a modult modulzáró vizsgával fejezi be. A digitális tananyagon kívül a tanulók önálló felkészülését segíti egy tanulási útmutató, de segíteni szándékoztunk a frontális oktatást is, mivel készült egy, valamennyi tanórát tartalmazó tanári útmutató (régi kifejezéssel élve óravázlat) is.

A pályázat is úgy került beadásra, hogy a szakmai és a tananyagfejlesztői munkán a TISZK két partnere, azaz a szakképző iskola és a kórház osztoznak. Ezt a csapatot erősítette meg a TISZK külső szakértőkkel, lektorokkal, valamint profi szakemberekkel, akik az összeállított tananyag digitalizálását végzik. Ugyancsak a Kossuthban folyt az elkészült modulok tesztelése. A csapat támogatására létrehoztunk egy fejlesztői weboldalt, ahol követhető az előrehaladás, és ami megkönnyítette az egymástól távol lévő kollégák munkáját. A munkamegosztásnak köszönhetően tartottuk az ütemtervet, időben befejeződnek a második modul fejlesztőmunkái és az első modul tesztelése.

A projektben vállalt összesen 120 órányi, az egészségügyben jól használható digitális tananyagból 2010. évvégéig elkészült 2×40 órányi, azaz 80 órányi anyag mellé 2011. I. negyedév végére elkészült a még szükséges 40 órányi digitális tananyag is a legkorszerűbb Scorm 1.2 szabvány szerinti keretrendszerben, mely a távtanulásban is eredményesen használható. Így 2011. március végéig késedelem nélkül, eredményesen sikerült zárnunk a projektet.

A támogatási szerződés megtekintéséhez kattintson ide:

Támogatási Szerződés TÁMOP-6.2.2