Irányító Hatóság

Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (főpályázó) továbbá a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány részvételével 2004-ben létrehozott konzorcium sikerrel szerepelt a „HEFOP 3.2.2 Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása” (ESZA), valamint a „HEFOP 4.1.1 Térségi Integrált Szakképző Központok infrastruktúrájának fejlesztése” (ERFA) című pályázatokon.

A fenti két komponensű projekt végrehajtására a pályázatban előírtaknak megfelelően a  konzorcium 2005. 06. 01-vel létrehozta az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-t. Az Egri TISZK Kht. a projekt 2008.05.31.-ig, illetve azok meghosszabbítását követően 2008. december 31.-ig tartó futamideje alatt 1,1 mrd Ft-ot meghaladó pályázati összeg és konzorciumi önerő felhasználásával valósította meg az egri Térségi Integrált Szakképző Központ (Egri TISZK) létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének programját.

A HEFOP-4.1.1 projekt 2008. szeptember 30.-án, a HEFOP-3.2.2 projekt pedig 2008. december 31.-én zárult. Az előbbi projekt zárójelentése elkészült, az utóbbié 2009. február 28-ig kell, hogy elkészüljön. A menedzsment legfontosabb feladata a helyszíni záróellenőrzésekre történő felkészülés, a Központi Képzőhely (KK) összes beszerzett eszközére vonatkozó leltára tekintetében naprakész nyilvántartás készítése, a 3.2.2 zárójelentés elkészítése, leadása, azaz a projektek sikeres befejezése, lezárása, végül az elszámolás az Irányító Hatósággal.

A konzorciumi önerővel kiegészített európai úniós és hazai forrásokból megvalósult projektek Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának szerepét a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) töltötte be. Az Irányító Hatóság képviseletében az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda  Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (1134 Budapest, Váci u. 45. C. lph.), mint Közreműködő Szervezet járt el a  TISZK-ek felé a projektek ellenőrzése, szabályszerű lebonyolítása, valamint az előírt indikátorok megvalósulásának kontrollálása érdekében.