Beruházások

Infrastruktúrális fejlesztések, beruházások

A beruházásokra, infrastruktúrális fejlesztésekre a HEFOP-4.1.1 projekt  adott lehetőséget, melynek keretében összesen 744 mFt támogatás és saját erő  állt a projektet megvalósító TISZK rendelkezésre. A támogatási szerződés 2006. március közepén történt aláírása után felgyorsultak az építési engedélyezési dokumentáció szükséges módosítási munkái. A tervek elkészülte után az engedélyezési eljárással párhuzamosan megkezdődött a kiviteli tervek elkészítése. A tervek 2006. július 31-re lettek készen. Ezt követően a közbeszerzési tanácsadóval közösen megkezdődött a közbeszerzési bonyolítása. Az ajánlatkérési felhívás tartalmát jóváhagyta a Közbeszerzési Bizottság, majd 2007. szeptember 4-én megjelent a felhívás a Közbeszerzési Értesítőben. Az érdeklődőknek tartott helyszíni tájékoztató után a felmerült kérdéseket megválaszoltuk. A felhívásra egy ajánlat érkezett, amely a kiírási feltételeknek megfelelt. Az eredményhirdetés és szerződéskötés után 2006. december 12-én került sor a munkaterület átadására az IMOLA Építő Kft-nek, mely helyi cég végül az építési beruházást határidőre, az elvárt minőségben, korrekt partnerként megvalósította. A Központi Képzőhely közel 240 mFt-ból valósult meg.

Az épület határidőre történő átadásával realizálódtak azok a hosszú távú célok, melyek a pályázatban és a támogatási szerződésben szerepelnek, azaz a beruházások a HEFOP-3.2.2-es projekttel együttesen megteremtik a fiatalok számára az egész életen át tartó tanulás tárgyi, infrastrukturális és szakmai (oktatási módszerek, anyagok) feltételeit, ezáltal biztosítja a diákok jobb elhelyezkedési lehetőségeit. Ez a folyamat hosszú távon a munkanélküliség csökkentését eredményezi.

Rövid távú céljaink teljesítése érdekében csúcstechnológiával szereltük fel a központi képzőhely kabinetjeit. A Központi Képzőhelyen kialakítandó kabinetek terveinek véglegesítése, az építészeti tervvel való egyeztetése, az eszközlista összeállítása és véglegesítése 2007. év végére megtörtént. Ennek megfelelően 2007. december hónapban megjelenhettek a kabinetek eszközbeszerzéseire vonatkozó közbeszerzési pályázatok. Ezt követően kezdődtek  meg a szállítási szerződések megkötése, megindultak a gépek, berendezések, egyéb eszközök beszállításai, azok beüzemelése, és az installálásuk.  2008. május végére Központi Képzőhely  épületén belül kialakított tanműhelyek a legkorszerűbb technológiával kerültek felszerelésre, így a diákok az itt folytatott gyakorlati képzés során  megismerkedhetnek a legújabb technológiai vívmányokkal.  A Központi Képzőhelyen megvalósult kabinetek az alábbiak: CNC forgácsoló, nyomdaipari, elektrotechnikai kabinetek, kereskedelmi kabinet (tanbolt), vállalkozói taniroda, közösségi szolgáltatásokat biztosító egyéni és közösségi fejlesztő kabinetek, valamint egy tanbüfé. A kabinetek eszközbeszerzésére a TISZK  300 mFt-ot fordított.

A Központi Képzőhely ünnepélyes átadására 2008. május 28.-án került sor. Az épületet Dr Székely Judit asszony, az SZMM szakállamtitkára adta át a TISZK-et alkotó konzorcium képviselőinek, Habis László polgármester úrnak (Eger MJV önk.), Sós Tamás közgyűlési elnök úrnak (Heves Megye Önkormányzata), valamint Molnár György úrnak, kuratóriumi tagnak (Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány), valamint az Egri  TISZK ügyvezetőjének.

A szakképző intézményekkel történő együttműködés elősegítéséhez az infrastrukturális feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. Ez az infrastrukturális háttér lehetőséget nyújtott a többi társintézménnyel való infrastrukturális összeköttetésre, egy közös rendszer kialakítására és működtetésére is.

Az épületrekonstrukció és bővítés az akadálymentesítés szellemében történt. A projekt célja többek között az volt, hogy a horizontális szempontok által támasztott követelményeknek az épület a legmagasabb fokon megfeleljen, és ezáltal hozzájáruljon a mozgássérültek, és a mozgásukban korlátozottak esélyegyenlőségének megteremtéséhez. A projekt utolsó szakaszában megépült még egy gépkocsiparkoló is, mely 12 db gépkocsii számára biztosítja az intézmény melletti parkolás lehetőségét.

Az előzetesen 36 hónapos projekt időközben 4 hónappal meghosszabbításra került, így 2008. szeptember 30-án fejeződött be. 2008. év végére elkészült és az Irányító Hatóság felé megküldésre került a projekt zárójelentés,  így remélhetőleg néhány hónapon belül megtörténik a még igényelt támogatás kifizetésének jóváhagyása, és a projekt pénzügyi lezárása is.

Ez a beruházás megteremti a lehetőségét annak is, hogy nemcsak  az iskolarendszerű gyakorlati képzésben, hanem a  felnőttképzésben is megfelelő háttér és bázis álljon a TISZK, mint projekten kívüli, önálló működését 2009. január 1-től megkezdő társaság rendelkezésére annak érdekében, hogy a fenntartható működtetés belátható időn belül biztosítható legyen, illetve  a szabad kapacitások kihasználása révén szervezett külső tanfolyamok bevételeivel a tulajdonosi hozzájárulások a társaság tulajdonosai számára is elfogadható mértékben csökkenthetők legyenek.