Vizsgaszervezés Felnőttképzési-, Illetve Egyéb Intézményeknek

Vizsgaszervezés felnőttképzési, illetve egyéb intézményeknek

Figyelem: Tájékoztatjuk a T. érdeklődőket, hogy az időközi jogszabályváltozások miatt a vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzőknek, így az Egri TISZK Nonprofit Kft-nek is 2022. december 31.-ig volt lehetősége OKJ-s vizsgákat szervezni, ettől az időponttól kezdődően már csak akkreditált vizsgaközpontoknak van lehetősége szakmai vizsgáztatásra. Ezért az alábbi, vizsgaszervezésre vonatkozó tájékoztatóban foglaltak sajnos már nem relevánsak!

Az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. – tekintettel arra, hogy felnőttképzések terén társiskolái jogutódja, és azok humán-, valamint infrastrukturális lehetőségeire alapoz – több évtizedes vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezik, bár önálló jogon még csak 2011-től nyújt magas színvonalon vizsgaszervezési szolgáltatást üzleti ügyfeleknek.

A korábbiakban felsorolt, folyamatosan bővülő szakképesítések vizsgáinak szervezésére vizsgaszervezési szerződést kötünk partnereinkkel. A szerződésben – az előzetes egyeztetéseknek megfelelően – mindkét fél számára egyértelműen rögzítjük az elvégzendő feladatokat, az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások körét, amelyek meghatározásánál ügyfeleink igényeihez igazodunk.

Ügyfeleink felkérése esetén egy munkanapon belül árajánlatot adunk, illetve felkérés esetén a vizsgaszervezési szolgáltatás vállalásáról befogadó nyilatkozatot állítunk ki a vizsgaszervezési szerződés megkötése előtt, illetve azzal egyidejűleg. A kérelmet elküldheti elektronikus levélben, illetve faxon vagy postai úton a TISZK ügyvezető igazgatójának címezve.

A szakmai vizsga bejelentését követően kérjük, a vizsgára jelentkezők alábbi dokumentumainak beküldését a TISZK-hez:

A hatályos jogszabályok alapján

 

  • Összesített excel táblázat, amely tartalmazza: a vizsgázó  neve; szül. neve; szül. idő; anyja neve;  legmagasabb iskolai végzettsége,
  • Eredeti példányban: jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára https://vb.nive.hu/?oldal=komplex_vizsga_formanyomatvanyai
  • Másolati példányban: IGAZOLÁS modulzáró vizsgáról  https://vb.nive.hu/?oldal=komplex_vizsga_formanyomatvanyai
  • Bizonyítvány másolatok /az SZVK által előírt előképzettség másolata/ (képző által hitelesítve)
  • EÜ igazolásokat nem kérjük másolatban megküldeni, de a képző írásban igazolja le, hogy a hallgatók rendelkeznek érvényes igazolással
  • Képzési program
  • Amennyiben az SZVK egyéb feltételeket is előír, kérjük, ezek igazolásának másolatát is beküldeni.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdésa), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól, mely – néhány pontja kivételével – 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A rendelet hatálya kiterjed az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére irányuló, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott modulzáró vizsgára, a komplex szakmai vizsgára (a továbbiakban: vizsga), a vizsgán részt vevőkre, a vizsgát szervező intézményre (a továbbiakban: vizsgaszervező), a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel bírókra vagy jogosultsággal rendelkezőkre. 

Ezen rendelet 62. § (1) bekezdése szerint a 2012. szeptember 1-jét megelőzően hatályos OKJ-ban (a továbbiakban: régi OKJ) szereplő szakképesítések megszerzésére irányuló, legkésőbb 2013. augusztus 31-én megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R1.) és a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2012. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint – a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 63. és 64. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével – kell előkészíteni és lebonyolítani. 

Fontos információ még, hogy az intézményünk által jelen időpontig, 2013. augusztus 31.-ig megszerzett, 57 szakképesítésre vonatkozó vizsgáztatási jogosultsága az  új OKJ-s képzések esetében 2 ( OKJ  32 723 01Ápolási asszisztens és az OKJ  31 215 02 Virágkötő) szakképesítésre csökkent. Természetesen folyamatosan bővítjük új képzésekkel a vizsgáztatási engedélyünket.

További, bővebb információ a 36/516-092  telefonszámon Szentgyörgyi Veronika felnőttképzési vezetőtől kérhető.

Eger, 2016. október 6.

 Takács Zoltán

ügyvezető igazgató