Megtartotta újabb Foglalkoztatási Fórumát és Zárórendezvényét az Egri Paktum

2021. szeptember 23.-ánEger MJV Önkormányzata Üvegtermében került megrendezésreEger MJV Foglalkoztatási Paktumának sorrendben 8. Foglalkoztatási Fóruma, egyben sajtónyilvános Zárórendezvénye.

Az idei rendezvény is nyilvános, minden, a helyi foglalkoztatás irányában érdeklődő magánszemély és szervezet előtt nyitott volt, fő célja az volt, hogy beszámoljon az ötéves projekt eredményeiről a helyi foglalkoztatásban érdekelt résztvevőknek, partnereknek, szervezeteknek, ennek megfelelően várták a fórum szervezői a cégek, vállalkozások, intézmények, civil szervezetek képviselőit, és a projektgazda városi önkormányzat részéről érdeklődő munkatársakat.

A záró Foglalkoztatási Fórum programja az alábbi volt:

1./ Tájékoztató Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma (TOP-6.8.2-15) projekt előrehaladásáról, a projekt eredményeiről –   Egri Paktumiroda
2./ 
A munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások alakulása a TOP 6.8.2.-15 program végrehajtása során  – Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3./ Heves Megye gazdaságának helyzetképe, és foglalkoztatásra gyakorolt hatásai – Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4./ 
Kiút a COVID-ból, a vállalkozások válságkezelési lehetőségei – Ex Ante Tanácsadó Iroda

A záró Foglalkoztatási Fórumot idén is Minczér Gábor Eger MJV alpolgármesterének köszöntője nyitotta meg. Elmondta, már kicsivel több, mint 5 éve, 2016. július 1.-én vette kezdetét a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” címet viselő 5 éves projekt, melynek keretében általában évente kétszer kerülnek megrendezésre a Foglalkoztatási Fórumok azzal a céllal, hogy a projekt eredményeiről a 22 fős Paktumszervezet tagjait, és más meghívottakat, érdeklődőket tájékoztatni tudja a város vezette konzorcium. A mostani, sorrendben a 8. fórum időpontja a tervek szerint eredetileg az első félév végén, júniusban volt, de most is közbeszólt a vírus okozta veszélyhelyzet. Hozzátette még, hogy az indikátorok közül most egyet emelne ki, a TOP-projektbe 5 év alatt bevonni tervezett, hátrányos helyzetű célcsoportba tartozók száma 634 fő, ebből 2021. szeptember közepéig  663 fő (104,57%) bevonása valósult meg, mely jelentősen meghaladja az elvártat/tervezettet. A résztvevőknek végül eredményes tanácskozást kívánt.

Ezt követően első előadóként Takács Zoltán paktumiroda vezető kért szót. A Paktumiroda vezetője bevezetőjében szólt arról, hogy a COVID járvány miatt a március végére és június végére tervezett ICS ülések elmaradtak, és elmaradt a június végére tervezett Foglalkoztatási Fórum is. A tevékenységek a járványveszély időszakában takaréklángon folytak csak, és végre a helyzet javulásával lehetőség nyílt az elmaradt rendezvények pótlására. Tájékoztatója elején áttekintette, sorra vette a projekt fő céljait, a projekt kezdete óta eltelt 5 éves időszak lépéseit, a tervezett célok eléréséhez vezető út legfontosabb tevékenységeit.

Elmondta, hogy már a „TOP-6.8.2” projekt 5 évvel ezelőtti  indulásakor az aláírt Támogatási szerződésben rögzítésre került Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának célja, hogy a város közigazgatási határán belül eső területére kiterjedően olyan jól működő foglakoztatási együttműködést valósítson meg, amely nagymértékben segíti a város foglalkoztatási helyzetének javítását. Mindezt úgy kívánta elérni, hogy a paktum-területen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiindulva képzési és foglalkoztatási programokat valósított meg, hozzájárulva a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

925 mFt támogatási összegű, 5 éves projekt konzorciumi formában valósult meg, a konzorcium vezetője Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata volt, akinek alapvető feladata a paktum projekt szakmai megvalósításának biztosítása volt. A program megvalósításában kulcspartner volt a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, amely biztosította az aktív munkerő-piaci eszközöket, támogatásokat a célcsoport és a foglalkoztatók részére, továbbá a munkaerő-piaci szolgáltatások egy részét is biztosította.

Az Egri Városfejlesztési Kft. koordinálta a projektet, biztosította a projektmenedzsmentet, projekt előkészítési feladatokat látott el, koordinálta a partnerséget, foglalkoztatási stratégiát és akciótervet készített. Konzorciumi partner volt még az Egri TISZK Nonprofit Kft, melynek feladata volt egyes munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, ehhez kapcsolódóan a munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése, illetve a projektben a célcsoport helyzetének évenkénti felülvizsgálata. Az Egri TISZK-nél működött a Paktumiroda is, mely biztosította a paktum szervezet működtetését.

Elmondható, hogy a most zárult projektben a konzorciumi együttműködés eredményeként a városban javult a foglalkoztathatóság, a képzettségi szint, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma mérséklődött, az állást keresők és a munkaadók a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találtak, a helyi gazdaság erősödött. Sor került továbbá a piaci keresletnek megfelelő átképzésekre, továbbképzésekre is, valamint a munkahelyek megőrzése érdekében, támogatott munkahelyek kerültek létrehozásra. Külön is szólt a paktumban létrejött együttműködések fontosságáról, és arról, hogy a Támogatási szerződésben rögzített, a projekt végére elérendő indikátorszámok teljesültek. Kiemelte, hogy a teljesítések meg is haladják az időarányosat, így kijelenthető, hogy a 3 hónappal meghosszabbított projekt végére, 2021. szeptember 30-ra a projekt indikátorok és projekt célok eredményesen teljesültek, de ezekről majd a következő előadó fog tájékoztatást adni a Fórum számára.

Következő, második előadóként Fenyves Péter, a HMK Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi  Főosztály  vezetője tartott előadást. Prezentációjának első felében tájékoztatta a résztvevőket a TOP-6.8.2 projekt jelenlegi állásáról, a már bevont és a bevonásra várók létszámáról a projekt egészére, illetve a 2021-es évre vonatkoztatva. A rendelkezésre bocsátott több, mint 694 millió forint támogatásból a pénzügyi felhasználás mértéke majdhogynem megegyezik azzal az összeggel, melyre a Heves Megyei Kormányhivatal kötelezettséget vállalt, így a projekt végéig a rendelkezésükre bocsátott összeget gyakorlatilag fel is tudták használni. A továbbiakban szó esett a projekt keretein belül megvalósított évenkénti létszámbevonásról, a bevontak nemenkénti megoszlásáról, az évenkénti kötelezettségvállalásokról, a program fajtákról és az azokba bevontak megoszlásáról. Volt szó a bérjellegű támogatások eszközeiről, melynek két fő csoportját ismertette főosztályvezető. Az egyik, a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, melynek időtartama legfeljebb 8 hónap, ezen támogatási formában a foglalkoztatónak további 4 hónapig foglalkoztatnia szükséges a munkavállalót, de már támogatás nélkül. Ebben a formában a foglalkoztatott személy munkabérének és szociális hozzájárulásának 70%-át támogatja a hivatal. A másik, a bérköltség támogatás, amely két csoportra osztható. Ezekbe tartozik a legfeljebb 90 napig adható, munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás, mely a személyi munkabért és szociális hozzájárulást 100%-ban téríti, illetve a másik része a legfeljebb 8 hónapra szóló, további 4 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást igénylő támogatás, itt azonban az első 8 hónapra szóló személyi munkabér és szochó 100%-ban támogatott. Ezekkel a támogatási lehetőségekkel lehetett élni a TOP-programban.  Végezetül azzal zárta tájékoztatóját, az 5 éves TOP-projekt keretében folyó tevékenységeknek, a támogatással történő foglalkoztatásnak, a megvalósult képzéseknek, a rendelkezésre álló TOP-források minél teljesebb körű felhasználásának köszönhetően a projekt indikátorai maradéktalanul teljesültek, sőt túlteljesültek. A TOP-projektbe 5 év alatt bevonni tervezett, hátrányos helyzetű célcsoportba tartozók száma 634 fő volt, ebből e hó közepéig, gyakorlatilag a projekt végéig 663 fő (104,57%) bevonása valósult meg, mely nemcsak eléri, de meg is haladja az elvárt tervezettet.  A projekt végén a foglalkoztatási paktum keretében az álláshoz jutók száma 442 fő volt (159,57%), és az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal még állással rendelkezők száma pedig 374 fő lett (207,78%).

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, File Sándor főtitkár „Heves megyei gazdaságának helyzetképe, és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásai” címet viselő előadásában mutatta be, érzékeltette a jelenlegi, 2021. évi megyei gazdasági helyzetet, a korona vírus járvány befolyásoló szerepét, melynek sajnos jelenleg is érezzük negatív hatásait. Prezentációjának első részében bemutatta, milyen negatív hatása volt a hazai és a világgazdaságra a járvány elterjedése, de ezt Magyarországnak szerencsésen sikerült megfékeznie. Következménye nálunk is érzékelhető, ugyanis több ezer munkahely szűnt meg, szerencsére némelyik csak átmenetileg. Összevetette az országos és a megyei mutatókat. A főtitkár bemutatójában látható volt, hogy a járvány leginkább a turizmus, vendéglátás, autóipar és a kereskedelem nagyobb szeletére volt lesújtó hatással. Ezért a kormány gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki mely megpróbálta segíteni a leginkább érintetteket, mint pl. a kis- és középvállalkozásokat, a munkahelyüket elvesztőket (bértámogatásokkal) és a nyugdíjasokat. Előadásának végén ismertette a kormány konkrét intézkedéseit a válsággal kapcsolatosan illetve, hogy miben áll rendelkezésre a HKIK. A számok alapján kijelentette, a gazdaság teljesítménye 2021. II. negyedévére visszaállt a járvány előtti szintre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a képzési rendszer átalakítása, megújítása veszélyeket hordoz, pedig rövidtávon ez lehet a megoldás, illetve az automatizálás további elterjedése, a robotika lesz nagy hatással a munkaerő-piacra.

Végezetül a fórum keretében „Kiút a COVID-ból, a vállalkozások válságkezelési lehetőségei” címmel  Janza Frigyes, ügyvezető, az Ex Ante Tanácsadó Iroda részéről tartotta meg online tájékoztatóját. Az ügyvezető elmondta, hogy a paktumok országszerte sok kutatást, elemzést, stratégiát, tanácsadást és akciótervet készíttettek, amelyek segítették a projekteket, főként az indulásuk idején. Ezek közül is kiemelten hasznosak a befektetés-ösztönzési akciótervek (mint Egerben is), és a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló akciótervek. Kitért a koronavírus járvány számokban mérhető konkrét hatásaira a cégek napi működésére, a válságkezelési intézkedésekre, stratégiákra, a kényszerű belső megszorító intézkedésekre, az igények-szükségletek helyes felmérésére, a kormányzati szakpolitikai támogatások szerepére. Kiemelte még a cégek válságkezelése keretében megteendő intézkedéseket, a digitalizáció fokozódó szerepét, a jól megvalósított szervezeti átalakítások fontosságát, az új termékek, szolgáltatások kialakításának jelentőségét a cégek  előrelépésének érdekében. 

A Fórumon résztvevők ezt követően feltehették kérdéseiket az előadók felé, majd egy rövid informális beszélgetéssel fejeződött be a Foglalkoztatási Fórum, melyet a zárórendezvény követett. Itt a TOP-projektben közreműködő, érintett vezetők, szereplők a városi televíziónak nyilatkozva foglalták össze az ötéves projektben elért eredményeket, emelték ki a város foglalkoztatási helyzetére gyakorolt hatásokat.