Minden modul digitalizálása elkészült

Idén június 7-én került megrendezésre Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának Foglalkoztatási Fóruma Egerben, a projekt kezdete óta immár 5. alkalommal, melynek a Kemény Ferenc Sportcsarnok adott helyet. A rendezvény nyilvános, minden, a helyi foglalkoztatás irányában érdeklődő magánszemély és szervezet előtt nyitott, fő célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a helyi foglalkoztatásban résztvevő szervezetek között, ennek megfelelően várták a szervezők a cégek, intézmények, civil szervezetek képviselőit, az érdeklődő polgárokat.

A most lezajlott rendezvény a Heves Megyei Kormányhivatal (HMK) Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett Állásbörzével együtt, közösen került megrendezésre, a vállalati szektorral való szorosabb együttműködést célozva meg. Az Állásbörzére – kísérleti jelleggel – olyan álláskeresők lettek kiértesítve, akik nagy valószínűséggel komolyan gondolják az elhelyezkedést, így a börzén a megszokottaktól ugyan sokkal kevesebben jelentek meg, de akik eljöttek, ők elhivatottan kérdezgettek, informálódtak a megjelent közel 40 foglalkoztató standjainál.

Az Állásbörzét követő Foglalkoztatási Fórumot Martonné Adler Ildikó Eger MJV alpolgármestere nyitotta meg, ezt követően első előadóként Takács Zoltán paktumiroda vezető kért szót. Előadásában bemutatta a projektet, annak tevékenységeit, és a cégek, álláskereső magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatásait. A projekt a megvalósulását tekintve jól áll, az indikátorok mind számban, mind határidőben teljesítésre kerültek. A megváltozott munkaerőpiac sajátosságai miatt viszont egyre nehezebb az inaktívak, a tartósan állást keresők felkutatása, programba vonása, melyet a projekt legfőbb kihívásaként értékelt.

Következőként Fenyves Péter, a HMK Foglalkoztatási Főosztály (FO) vezetője tartott előadást, melyben a szokásos adatokon kívül kiemelte, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Reformprogram néven új kezdeményezést indított, melyben Heves megye is részt vállal. Ennek lényege, hogy a FO ügyfeleit az eddigieknél is alaposabb szegmentáláson vezetik keresztül a kollégák, mely azt eredményezi, hogy konkrétabb és részletesebb információk tudhatók az ügyfelekről. Ennek ékes példája ez az Állásbörze, melyet kísérleti jelleggel szerveztek meg oly módon, hogy a szegmentálás eredményeként csak olyan álláskeresőket értesítettek, akik ténylegesen állásba szeretnének kerülni. Így maradt a korábbiakhoz képest sokkal szerényebb, de minőségében annál tartalmasabb résztvevői kör. A cégek képviselőivel történt tapasztalatcsere alapján is pozitív volt a visszajelzés a részükről, jó iránynak tartják, hogy inkább a minőségi, mint a mennyiségi résztvevőgárda kerüljön meghívásra a jövőben is. Az előadás második részében egy új, tervezett, még nem elérhető lehetőségre hívta föl a vállalatok képviselőinek a figyelemét. Egy régi, de a munkaerőpiac gyökeres megváltozása miatt nem sikeres támogatási program kerül várhatóan kiegészítésre (GINOP-5.3.10-17), mely szerint a vállalkozások a már meglévő munkavállalóik képzésére is igényelhetnek képzési-, átképzési támogatást, ha bizonyos kritériumoknak megfelelnek, és vállalják a kötelező elemeket. Ezen elemek még nem teljesen tisztázottak, de egy-két hónapon belül véglegesítésre kerülnek, és a program pályázhatóvá válik.

A Paktum és ezáltal a Foglalkoztatási Fórum tagja a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  (HKIK) is, melynek részéről ezúttal Bűdi Boglárka szakképzési tanácsadó tartott előadást. Témája a „Kamara tevékenysége a foglalkoztatás (gyakorlati képzés, műszaki képzés) fejlesztése érdekében” volt. Az előadás első részében a duális képzés került bemutatásra. A középfokú intézményekben a Kamara 2000 tanulószerződést gondoz a megyében (mely 300 gazdálkodó szervezetet jelent), tehát ennyi fiatal számára tudnak munkaerő-piaccal, álláskereséssel kapcsolatos információt közvetíteni, ha azt a cégek igénylik. Ebben az esetben akut igények esetén tudnak segíteni. Duális képzés esetében a felsőoktatásban résztvevő hallgatókhoz is van elérése a Kamarának. Ennek célja, hogy a helyi fiatalok helyi cégeknél tanulják, tapasztalják meg a szakmát, lássák, hogy helyben is lehet teljes körű karriert építeni. Majd a Kamara pályaválasztással kapcsolatos tevékenységét mutatta be az előadó. A munkatársaik már a jövő munkavállalóit „toborozzák” kellő pályaismerettel, a gyakorlati helyek, azaz a majdani munkahelyek bemutatásával, hogy a megyében tanuló diákok minél nagyobb számban maradjanak is a megyében, itt helyezkedjenek el a helyi cégeknél.

A szakmai nap utolsó előadójaként Somkutiné Bernek Éva, az egri Család és KarrierPONT ill. a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa kért szót. Előadása „Az atipikus foglalkoztatás szerepe a munkaerő megtartása érdekében” címet viselte. „A munkaadó tudatosan figyel és tesz azért, hogy a munkavállaló képes legyen összehangolni a munkájából adódó kötelezettségeket a magánéletben ránehezedő feladatokkal”, kezdte előadását Somkutiné Bernek Éva a CSBO projekt munkatársa. Jelen szűkös munkaerő-piaci helyzetben a munkáltatóknak minden eszközt meg kell ragadniuk, hogy a fluktuációt csökkentsék, melyre az atipikus foglalkoztatási modellek segítséget nyújthatnak. Nem mellesleg a családbarát munkahely további gazdasági előnyökkel is járhat a cég szempontjából, melynek konkrét bemutatásával folytatódott az előadás. A családbarát munkahely legfontosabb eleme az elkötelezett vezető, ezért is örül, hogy itt lehet, és bemutathatja a kezdeményezést a cégvezetők számára.  Ezt követően részletesen bemutatta az atipikus foglalkoztatási formákat. A munkaerő megtartásáért, az atipikus foglalkoztatásért, a családbarát munkahely elterjesztésének érdekében jelenleg Egerben két, egymástól független projekt is megvalósításra kerül. Az Eger MJV által megvalósuló projekt tanácsadásokat, képzéseket is kínál álláskeresők, nők, cégvezetők, érdeklődők részére, mely érdekében Család és KarrierPONT-ot üzemeltet. A projekt szélesebb körben a családbarát munkahely védjegy népszerűsítését is végzi, melynek részletes bemutatására is sor került.

A Fórumon résztvevők ezt követően feltehették kérdéseiket az előadók részére, majd egy informális beszélgetés után záródott a rendezvény.