Változott a tulajdonosi koncepció a beolvadással kapcsolatban

A társaság közvetlenül fő tulajdonosa, az EVAT Zrt. 2023. szeptemberében arra tett javaslatot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, hogy ne az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság olvadjon be az Egri Városfejlesztési Kft-be, hanem fordítva, azaz ez utóbbi társaság (EV Kft) olvadjon be jogutódlással az Egri TISZK Nonprofit Kft-be.  A városi közgyűlés a 457/2023. (IX.28.) közgyűlési határozatában döntött az EVAT Zrt javaslatában foglaltak szerint. Így 2023. október 1. napjától vette kezdetét az a folyamat, melynek végén az EV Kft jogutódlással beolvadhat az Egri TISZK Nonprofit Kft szervezetébe. Ez az időtartam eddig félévre volt becsülhető, de az a mai napig nem zárult le, melynek lezárultáig szükséges a társaság önálló működtetése. Mint a már elfogadott 2023. évi üzleti tervben is szerepelt, a működés hiányzó hónapjaira vagy pótlólagos forrásra, vagy az üzleti terv módosításában, átdolgozásban felvázolt válságintézkedésekre lesz szükség.

Eger, 2024. július 3.